પરીક્ષા વગર સીધી નોકરી GVK ગુજરાત 108 માં ભરતી: Gujarat GVK EMRI 108 Recruitment 2024

Gujarat GVK EMRI 108 Recruitment 2024: Guj.one પર આપનું સ્વાગત છે EMRI ગ્રીન હેલ્થ સર્વિસ, ગુજરાત સરકાર સાથે PPP મોડલ હેઠળ 108 ઇમર્જન્સી એમ્બ્યુલન્સ સેવાઓ અને 104 હેલ્થ હેલ્પલાઇનનું સંચાલન કરે છે, હાલમાં નીચે જણાવેલ જગ્યા માટે ઉમેદવારોની શોધમાં છે. તમે અન્ય વિગતો જેમ કે પોસ્ટનું નામ, વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી, અનુભવ, અભ્યાસક્રમ અને કેવી રીતે અરજી કરવી તે નીચે આપેલ છે.

GVK ગુજરાત 108 માં ભરતી: Gujarat GVK EMRI 108 Recruitment 2024

બોર્ડનું નામGVK EMRI: ઇમરજન્સી મેનેજમેન્ટ એન્ડ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ
પોસ્ટનું નામઇમરજન્સી રિસ્પોન્સ ઓફિસર
ખાલી જગ્યાઓ50
જોબ સ્થાનભરૂચ
એપ્લિકેશન મોડવૉકિંગ ઇન્ટરવ્યુ
જોબનો પ્રકારICPS નોકરીઓ

GVK ગુજરાત 108 માં ભરતી: Gujarat GVK EMRI 108 Recruitment 2024

 • સંસ્થાનું નામ: એમોરી ગ્રીન હેલ્થ સર્વિસીસ
 • પોસ્ટનું નામ: મેડિકલ ઓફિસર, ફાર્માસિસ્ટ
 • સૂચના તારીખ : /26/03/2024
 • અધિકૃત વેબસાઇટ: https://www.emri.in/

GVK EMRI 108 Recruitment 2024 શૈક્ષણિક લાયકાત

મેડિકલ ઓફિસર

 • લાયકાત: BHMS/ BAMS
 • અનુભવી/બિન અનુભવી

ગુજરાતમાં કોઈપણ જગ્યાએ કામ કરવા તૈયાર

ફાર્માસિસ્ટ

 • લાયકાત : બી. ફાર્મ. ડી.ફાર્મ
 • અનુભવી/બિન અનુભવી

ગુજરાતમાં કોઈપણ જગ્યાએ કામ કરવા માટે તૈયાર

GVK EMRI 108 Recruitment 2024 પસંદગી પ્રક્રિયા

ઉમેદવારોની પસંદગી ઇન્ટરવ્યુના આધારે કરવામાં આવશે.

GVK EMRI 108 Recruitment 2024 ફી

 • કોઈ ફી નથી

GVK EMRI 108 Recruitment 2024 ઉંમર મર્યાદા

 • નિયમો મુજબ ઉંમરમાં છૂટછાટ લાગુ છે.

GVK EMRI 108 Recruitment 2024 અરજી ફી

 • કોઈ અરજી ફી નથી.

GVK EMRI 108 Recruitment 2024 જોબ સ્થાન

1. સુરત

2. વડોદરા

3. પંચમહાલ

4. વલસાડ

5. જૂનાગઢ

6. મહેસાણા

7. સાબરકાંઠા

8. ભાવનગર

GVK EMRI 108 Recruitment 2024 કેવી રીતે અરજી કરવી

પાત્રતા ધરાવતા ઉમેદવારો મૂળ અને તમામ જરૂરી દસ્તાવેજોની નકલો, પાસપોર્ટ સાઇઝના ફોટોગ્રાફ સાથે ઇન્ટરવ્યૂમાં હાજરી આપી શકે છે.

સરનામું: જાહેરાત પર અથવા નીચે આપેલ

GVK EMRI 108 Recruitment 2024 મહત્વપૂર્ણ તારીખો

 • ઇન્ટરવ્યૂ તારીખ: 27/03/2024
 • ઇન્ટરવ્યૂનો સમય : સવારે 10:00 થી બપોરે 02:00 સુધી.

GVK EMRI 108 Recruitment 2024 જરૂરી લિંક:

સૂચના : અહીં ક્લિક કરો

21 thoughts on “પરીક્ષા વગર સીધી નોકરી GVK ગુજરાત 108 માં ભરતી: Gujarat GVK EMRI 108 Recruitment 2024”

Leave a Comment