SSC CGL 2024: સફળતાના શિખર સુધી પહોંચવાની સંપૂર્ણ માર્ગદર્શિકા

SSC CGL 2024 : સફળતાના શિખર સુધી પહોંચવાની સંપૂર્ણ માર્ગદર્શિકા Staff Selection Commission Combined Graduate Level (SSC CGL) પરીક્ષા એ ભારતની એક મહત્વપૂર્ણ અને પ્રતિષ્ઠિત સરકારી ભરતી પરીક્ષા છે. તે વિવિધ મંત્રાલયો, વિભાગો અને સંગઠનોમાં ગ્રુપ B અને C કેડર પદો માટે યુવાઓની પસંદગી કરવા માટે આયોજન કરવામાં આવે છે.

આ ભરતીની મહત્તા SSC CGL એ એક મંચ છે જે તમારે કેન્દ્રીય સરકારની નોકરી મેળવવા માટે ઉપલબ્ધ શ્રેષ્ઠ તકો આપે છે. આ પરીક્ષા માત્ર નોકરીની તક જ નથી, પણ તે યોગ્ય સેવાઓ અને સારું ભવિષ્ય બનાવવા માટેનો માર્ગ છે.

Table of Contents

SSC CGL 2024 લાયકાત માપદંડો

શૈક્ષણિક લાયકાત

 • તમારે માન્યતા પ્રાપ્ત યુનિવર્સિટીમાંથી ગ્રેજ્યુએશન પૂર્ણ કરવું જોઈએ.
 • કાંઇક ખાસ પદ માટે ચોક્કસ વિષયો જરૂરી છે, જેમ કે Assistant Audit Officer પદ માટે માન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થાનો સાથે ફાઇનાન્સ, એકાઉન્ટ્સ કે મથેમેટિક્સનો અભ્યાસ.

ઉંમર મર્યાદા

 • જુદા જુદા પદો માટે ઉંમર મર્યાદા જુદી જુદી હોઈ શકે છે. સામાન્ય રીતે, ઉંમર મર્યાદા 18 થી 32 વર્ષ છે.
 • એસસી, એસટી, ઓબીસી અને અન્ય કેટેગરી માટે આરામ ઉપલબ્ધ છે.

અન્ય લાયકાતો

 • ઉંમર, નાગરિકતા, શારીરિક માપદંડો (કેટલાક ચોક્કસ પદો માટે) વગેરે જેવા અન્ય માપદંડો પણ લાગુ પડે છે.

SSC CGL 2024 પરીક્ષા માળખું અને સિલેબસ

પરીક્ષાનો માળખું

 • Tier-I: Objective type computer-based test (CBT) – સામાન્ય જ્ઞાન, ચિત્રકલા, કોમ્યુનિકેટિવ સ્કીલ્સ.
 • Tier-II: Objective type computer-based test (CBT) – ગણિતની સંવેદનશીલતા, અંગ્રેજી ભાષાની કુશળતા.
 • Tier-III: Descriptive paper in English/Hindi – નિબંધ/પ્રસંગ લેખન.
 • Tier-IV: Computer proficiency test/Data entry skill test – કુશળતાના પરિક્ષણ.

સિલેબસ વિગતવાર

 • Tier-I: સામાન્ય જ્ઞાન (Current Affairs, General Science, History, Geography), ગણિત (Arithmetic, Algebra, Geometry), અંગ્રેજી (Vocabulary, Grammar), અને રિઝનિંગ.
 • Tier-II: ગણિત (Advanced Mathematics, Algebra, Geometry), અંગ્રેજી (Comprehension, Writing Skills).
 • Tier-III: લખાણની પરીક્ષા (નિબંધ, ચિત્રણ).
 • Tier-IV: કંપ્યુટર માટેની પરીક્ષા (કંપ્યુટર માટેની પરીક્ષા).

SSC CGL 2024 તૈયારીની ટિપ્સ

સુયોજિત અભ્યાસ પદ્ધતિ

 • સમયનું બાજુમા મહત્વ: દરેક વિષય માટે સમય બાજું રાખો અને નિયમિત અભ્યાસ કરો.
 • નોટ્સ બનાવો: મહત્વના મુદ્દાઓ અને ટોપિક્સ માટે સંક્ષિપ્ત અને સરળ નોટ્સ બનાવો.
 • મોડેલ પેપર અને મક ટેસ્ટ: નિયમિતપણે મોડેલ પેપર અને મક ટેસ્ટ આપો.

સંશોધન અને પ્રેક્ટિસ

 • ગણિત અને રિઝનિંગ માટે નિયમિત સંશોધન કરો.
 • અંગ્રેજી માટે શબ્દભંડોળ વધારવા વાંચન અને લેખનનો અભ્યાસ કરો.

કોઈ શંકા ક્યારેય ઉછીને રાખશો નહીં

 • કોઈ શંકા કે મુશ્કેલી હોય તો તેને તરત જ સમજો અને ઉકેલો.
 • ગ્રુપ સ્ટડી અથવા કોચિંગ ક્લાસમાં જોડાવું ઉપયોગી હોઈ શકે છે.

SSC CGL 2024 અરજી કેવી રીતે કરવી?

ઓનલાઈન અરજી

 • SSC ની સત્તાવાર વેબસાઇટ પરથી અનલાઇન અરજી કરો.
 • જરૂરી વિગતો ભરો અને અનલાઇન ફી ચુકવો.

દસ્તાવેજો

 • તમારા ફોટોગ્રાફ અને સહીની સ્કેન કરેલી નકલ અપલોડ કરો.
 • તમારી જાતિની ઓળખ (જાતિ પ્રમાણપત્ર, જો લાગુ પડે તો) અપલોડ કરો.

અરજીને ધ્યાનપૂર્વક સમજો

 • અરજી ભરતી વખતે પૂરા ધ્યાનપૂર્વક પુરાવી નાખો.
 • તમામ વિગતો એકવાર ફરી તપાસો.

અધ્યતન અને એડમિટ કાર્ડ

અધ્યતન

 • પરીક્ષાની તારીખો, સિલેબસ અને નવી અપડેટ્સ માટે SSC ની સત્તાવાર વેબસાઇટ તપાસતા રહો.
 • પરીક્ષાની યોજનાઓ, તૈયારી માટેની નવી સ્ટ્રેટેજીઝ અને અગાઉની પરીક્ષાઓના પ્રશ્નપત્રો વાંચતા રહો.

એડમિટ કાર્ડ

 • પરીક્ષાની તારીખ નજીક SSC ની વેબસાઇટ પરથી એડમિટ કાર્ડ ડાઉનલોડ કરો.
 • એડમિટ કાર્ડમાં આપેલી સૂચનાઓનું પાલન કરો.

SSC CGL 2024 પરીક્ષાના દિવસે શું કરવું?

સાવચેતી

 • પરીક્ષા સ્થળે વહેલાં પહોંચો.
 • જરૂરી દસ્તાવેજો અને એડમિટ કાર્ડ સાથે રાખો.

પરીક્ષા દરમિયાન

 • સમયનું ધ્યાન રાખીને પ્રશ્નોનો ઉત્તર આપો.
 • સૌથી પહેલા સરળ પ્રશ્નો કરવાથી આત્મવિશ્વાસ વધે છે.

પરિણામો અને મેરિટ લિસ્ટ

પરિણામો

 • SSC ની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર તમારા પરિણામો તપાસો.
 • દરેક Tier ની પરીક્ષાના પરિણામો અલગ અલગ જાહેરાત કરવામાં આવે છે.

મેરિટ લિસ્ટ

 • મેરિટ લિસ્ટ અને કટી-ઓફ માર્ક્સની તપાસ કરો.
 • તમારી રેન્ક અને કટી-ઓફ માર્ક્સની સરખામણી કરો.

SSC CGL 2024 પ્રમોશન અને કારકિર્દી વિકલ્પો

પ્રમોશન

 • SSC CGL માં પાસ થયા પછી, તમારે વિવિધ મંત્રાલયો અને વિભાગોમાં નોકરી મળે છે.
 • તમારું પ્રદર્શન અને અનુભવ આધારે પ્રોમોશન મળે છે.

વિવિધ કારકિર્દી વિકલ્પો

 • તમારે વિવિધ મંત્રાલયો અને વિભાગોમાં નોકરી મેળવવા માટે ઘણાં વિકલ્પો છે.
 • આ નોકરીઓમાં ઘણા બધા ફાયદા અને વ્યવસાયિક તકો છે.

ઉપયોગી સંસાધનો અને માર્ગદર્શિકા

પુસ્તકો અને સામગ્રી

 • SSC CGL માટેની શ્રેષ્ઠ પુસ્તકો અને સામગ્રી.
 • ઓનલાઈન સંસાધનો અને શીખવાની એપ્સ.

કોર્ચિંગ અને શિબિર

 • કોચિંગ સંસ્થાઓ અને વર્ચ્યુઅલ શિબિરો વિશેની માહિતી.
 • સબંધિત શિબિર અને વર્ગો માટેના સમયપત્રક.

અધિકૃત વેબસાઇટ્સ અને ફોરમ

 • SSC ની સત્તાવાર વેબસાઇટ.
 • SSC CGL ની તૈયારી માટેના ફોરમ અને સમૂહો.

SSC CGL શું છે?

સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન કોમ્બાઇન ગ્રેજ્યુએટ લેવલ (SSC CGL) પરીક્ષા એ ભારત સરકારની મંત્રાલયો, વિભાગો અને સંગઠનોમાં વિવિધ ગ્રુપ B અને ગ્રુપ C પોસ્ટ માટે ઉમેદવારોની ભરતી માટે આયોજિત કરવામાં આવે છે.

SSC CGL 2024 ની સૂચના ક્યારે બહાર પડશે?

SSC CGL 2024 માટેની સત્તાવાર સૂચના એપ્રિલ 2024માં બહાર પાડવાની અપેક્ષા છે. ઉમેદવારોને અપડેટ માટે નિયમિતપણે SSC ની સત્તાવાર વેબસાઇટ તપાસવી જોઈએ.

SSC CGL 2024 માટેની મુખ્ય તારીખો શું છે?

 • સૂચના જારી: એપ્રિલ 2024
 • અરજીની પ્રારંભ તારીખ: એપ્રિલ 2024
 • અરજીની અંતિમ તારીખ: મે 2024
 • ટિયર I પરીક્ષાની તારીખ: જુલાઈ 2024
 • ટિયર II પરીક્ષાની તારીખ: જાહેરાત કરાશે
 • ટિયર III પરીક્ષાની તારીખ: જાહેરાત કરાશે
 • ટિયર IV પરીક્ષાની તારીખ: જાહેરાત કરાશે

SSC CGL 2024 માટે લાયકાત માપદંડ શું છે?

 • શૈક્ષણિક લાયકાત: માન્યતાપ્રાપ્ત યુનિવર્સિટી અથવા સમકક્ષથી બેચલર ડિગ્રી.
 • ઉમ્ર મર્યાદા: સામાન્ય રીતે 18 થી 32 વર્ષ, પોસ્ટ અનુસાર બદલાય છે. અનામત કેટેગરી માટે ઉંમરમાં છૂટછાટ આપવામાં આવી છે.
 • રાષ્ટ્રીયતા: ભારતનો નાગરિક હોવો જોઈએ અથવા લાયકાત માટે દર્શાવેલ અન્ય માપદંડો પૂર્ણ થવા જોઈએ.

હું SSC CGL 2024 માટે કેવી રીતે અરજી કરી શકું?

અરજીઓ SSC ની સત્તાવાર વેબસાઇટ ssc.nic.in મારફતે ઓનલાઈન સબમિટ કરવી પડશે. વિગતો સૂચનામાં પ્રદાન કરવામાં આવશે.

SSC CGL 2024 માટે અરજી ફી કેટલી છે?

જનરલ અને OBC કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે અરજી ફી સામાન્ય રીતે ₹100 છે. મહિલા, SC, ST અને PwD ઉમેદવારો સામાન્ય રીતે ફી ચૂકવવાની મુક્તિ છે. ફી ઑનલાઇન અથવા બેંક ચલણ દ્વારા ચુકવી શકાય છે.

SSC CGL 2024 ની પરીક્ષા પદ્ધતિ શું છે?

SSC CGL ની પરીક્ષા ચાર ટિયર્સમાં લેવામાં આવે છે:

 • ટિયર I: કોમ્પ્યુટર આધારિત પરીક્ષા (CBE) મલ્ટિપલ ચોઈસ પ્રશ્નો સાથે.
 • ટિયર II: કોમ્પ્યુટર આધારિત પરીક્ષા (CBE) પોસ્ટ પર આધારિત અનેક પેપર સાથે.
 • ટિયર III: વર્ણનાત્મક પેપર (પેન અને પેપર મોડ).
 • ટિયર IV: કુશળતા કસોટી/પ્રાવિણ્ય કસોટી/દસ્તાવેજ ચકાસણી.

SSC CGL 2024 ટિયર I પરીક્ષામાં કયા વિષયો આવરી લેવામાં આવે છે?

 • સામાન્ય બુદ્ધિમત્તા અને વિચારશીલતા
 • સામાન્ય જાગૃતિ
 • માત્રાત્મક ક્ષમતા
 • અંગ્રેજી સમજૂતી

SSC CGL 2024 ની પરીક્ષામાં નકારાત્મક ગુણ છે?

હા, ટિયર I માં દરેક ખોટા જવાબ માટે 0.50 ગુણની નકારાત્મક ગુણવત્તા છે. ટિયર II માટે નકારાત્મક ગુણવત્તાનો પેટર્ન પેપર અનુસાર બદલાય છે.

હું SSC CGL 2024 માટે કેવી રીતે તૈયારી કરું?

 • પરીક્ષાની પદ્ધતિ અને પાઠ્યક્રમને સમજો.
 • અભ્યાસની યોજના બનાવો અને તેને અનુસરો.
 • પછલા વર્ષોના પ્રશ્નપત્રો અને મૉક ટેસ્ટ્સ સાથે અભ્યાસ કરો.
 • સમય વ્યવસ્થાપન અને સચોટતાનું ધ્યાન રાખો.

SSC CGL હેઠળ કયા નોકરીના પ્રોફાઇલ્સ છે?

કેટલાક લોકપ્રિય પોસ્ટ્સ નીચે મુજબ છે:

 • અસિસ્ટન્ટ સેકશન ઓફિસર (ASO)
 • ઇન્કમ ટેક્સના નિરીક્ષક
 • નિરીક્ષક (સેન્ટ્રલ એક્સાઇઝ)
 • નિરીક્ષક (પ્રિવેન્ટિવ ઓફિસર)
 • અસિસ્ટન્ટ એન્ફોર્સમેન્ટ ઓફિસર (AEO)
 • સબ ઇન્સ્પેક્ટર (CBI)
 • ડિવિઝનલ એકાઉન્ટન્ટ
 • જુનિયર સ્ટેટિસ્ટિકલ ઓફિસર (JSO)
 • ઓડિટર (CAG)
 • એકાઉન્ટન્ટ/જુનિયર એકાઉન્ટન્ટ
 • સિનિયર સચિવાલય સહાયક/અપર ડિવિઝન ક્લાર્ક્સ

SSC CGL પોસ્ટ્સ માટેના પગાર માળખું શું છે?

પગાર પોસ્ટ અને પે મેટ્રિક્સમાં લેવલ પર આધાર રાખે છે. આ રૂ. 25,000 થી રૂ. 1,50,000 પ્રતિ મહિને અંદાજે હોઈ શકે છે.

SSC CGL 2024 માટેની પસંદગી પ્રક્રિયા શું છે?

 • ટિયર I: પ્રારંભિક સ્ક્રીનિંગ.
 • ટિયર II: ઉચ્ચ સ્તરનું પરીક્ષણ.
 • ટિયર III: લેખન કુશળતા ચકાસવા માટે વર્ણનાત્મક પરીક્ષા.
 • ટિયર IV: નિપુણતા કસોટી જેમ કે ડેટા એન્ટ્રી સ્કિલ ટેસ્ટ (DEST) અને કોમ્પ્યુટર પ્રોફિશેન્સી ટેસ્ટ (CPT), અથવા દસ્તાવેજ ચકાસણી, જે ચોક્કસ પોસ્ટ્સ માટે જરૂરી છે.

હું SSC CGL 2024 માટે એડમિટ કાર્ડ કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરી શકું?

એડમિટ કાર્ડ પરીક્ષાના થોડા અઠવાડિયા પહેલાં SSC ની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર ડાઉનલોડ માટે ઉપલબ્ધ થશે. ઉમેદવારોને તેમનાં નોંધણી વિગતો સાથે લૉગ ઇન કરવું પડશે જેથી કરીને તેઓ તેમનું એડમિટ કાર્ડ ઍક્સેસ અને પ્રિન્ટ કરી શકે.

SSC CGL માટેની કટ-ઓફ માર્ક્સ શું છે?

કટ-ઓફ માર્ક્સ દર વર્ષે બદલાય છે અને તે ઉમેદવારોની સંખ્યા, પરીક્ષાની કઠિનતા સ્તર અને ખાલી જગ્યા પર આધાર રાખે છે. SSC પરિણામ સાથે કટ-ઓફ માર્ક્સ જાહેર કરે છે.

હું SSC CGL 2024 પરિણામ કેવી રીતે તપાસી શકું?

પરિણામ SSC ની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર પ્રકાશિત કરવામાં આવશે. ઉમેદવારો તેમનાં ક્રેડિન્શિયલ્સ સાથે લૉગ ઇન કરીને તેમના પરિણામો તપાસી શકે છે.

SSC CGL દસ્તાવેજ ચકાસણી માટે કયા દસ્તાવેજોની જરૂર છે?

 • શૈક્ષણિક પ્રમાણપત્રો અને માર્ક શીટ્સ
 • જાતિ/કેટેગરી પ્રમાણપત્ર (જો લાગુ પડે)
 • જન્મ તારીખ પુરાવો
 • ફોટો ID પુરાવો
 • SSC CGL અરજી ફોર્મ અને એડમિટ કાર્ડ
 • અનુભવ પ્રમાણપત્રો (જો લાગુ પડે)

SSC CGL અરજી સબમિટ કર્યા પછી હું મારા પરીક્ષા કેન્દ્રને બદલી શકું?

અરજી સબમિટ કર્યા પછી, ઉમેદવાર દ્વારા પસંદ કરેલું પરીક્ષા કેન્દ્ર સામાન્ય રીતે અંતિમ હોય છે અને તેને બદલવા માટે માન્ય નથી. પરીક્ષા કેન્દ્ર પસંદ કરતી વખતે કાળજી રાખવી સલાહપ્રદ છે.

SSC CGL માં કારકિર્દીના તકો અને બઢતીની તકો શું છે?

SSC CGL ઉત્તમ કારકિર્દી વૃદ્ધિ સાથે આવે છે જેમાં પ્રદર્શન અને અનુભવના આધારે નિયમિત બઢતી હોય છે. કર્મચારીઓ ડિરેક્ટર, અંડર સેક્રેટરી અને સરકારની હાઇઅરાર્કીમાં વધુ ઊંચી પોસ્ટ્સ પર પહોંચે છે.

SSC CGL 2024 વિશે વધુ માહિતી કે અપડેટ્સ ક્યાં મળી શકે?

સત્તાવાર SSC વેબસાઇટ પર નિયમિત રીતે મુલાકાત લો ssc.nic.in વધુ માહિતી અને તાજા અપડેટ્સ માટે.

SSC CGL શું છે?

સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન કોમ્બાઇન ગ્રેજ્યુએટ લેવલ (SSC CGL) પરીક્ષા એ ભારત સરકારની મંત્રાલયો, વિભાગો અને સંગઠનોમાં વિવિધ ગ્રુપ B અને ગ્રુપ C પોસ્ટ માટે ઉમેદવારોની ભરતી માટે આયોજિત કરવામાં આવે છે.

SSC CGL 2024 ની સૂચના ક્યારે બહાર પડશે?

SSC CGL 2024 માટેની સત્તાવાર સૂચના એપ્રિલ 2024માં બહાર પાડવાની અપેક્ષા છે. ઉમેદવારોને અપડેટ માટે નિયમિતપણે SSC ની સત્તાવાર વેબસાઇટ તપાસવી જોઈએ.

SSC CGL 2024 માટેની મુખ્ય તારીખો શું છે?

સૂચના જારી: એપ્રિલ 2024
અરજીની પ્રારંભ તારીખ: એપ્રિલ 2024
અરજીની અંતિમ તારીખ: મે 2024
ટિયર I પરીક્ષાની તારીખ: જુલાઈ 2024
ટિયર II પરીક્ષાની તારીખ: જાહેરાત કરાશે
ટિયર III પરીક્ષાની તારીખ: જાહેરાત કરાશે
ટિયર IV પરીક્ષાની તારીખ: જાહેરાત કરાશે

SSC CGL 2024 માટે લાયકાત માપદંડ શું છે?

શૈક્ષણિક લાયકાત: માન્યતાપ્રાપ્ત યુનિવર્સિટી અથવા સમકક્ષથી બેચલર ડિગ્રી.
ઉમ્ર મર્યાદા: સામાન્ય રીતે 18 થી 32 વર્ષ, પોસ્ટ અનુસાર બદલાય છે. અનામત કેટેગરી માટે ઉંમરમાં છૂટછાટ આપવામાં આવી છે.
રાષ્ટ્રીયતા: ભારતનો નાગરિક હોવો જોઈએ અથવા લાયકાત માટે દર્શાવેલ અન્ય માપદંડો પૂર્ણ થવા જોઈએ.

હું SSC CGL 2024 માટે કેવી રીતે અરજી કરી શકું?

અરજીઓ SSC ની સત્તાવાર વેબસાઇટ ssc.nic.in મારફતે ઓનલાઈન સબમિટ કરવી પડશે. વિગતો સૂચનામાં પ્રદાન કરવામાં આવશે.

SSC CGL 2024 માટે અરજી ફી કેટલી છે?

જનરલ અને OBC કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે અરજી ફી સામાન્ય રીતે ₹100 છે. મહિલા, SC, ST અને PwD ઉમેદવારો સામાન્ય રીતે ફી ચૂકવવાની મુક્તિ છે. ફી ઑનલાઇન અથવા બેંક ચલણ દ્વારા ચુકવી શકાય છે.

SSC CGL 2024 ની પરીક્ષા પદ્ધતિ શું છે?

SSC CGL ની પરીક્ષા ચાર ટિયર્સમાં લેવામાં આવે છે:
ટિયર I: કોમ્પ્યુટર આધારિત પરીક્ષા (CBE) મલ્ટિપલ ચોઈસ પ્રશ્નો સાથે.
ટિયર II: કોમ્પ્યુટર આધારિત પરીક્ષા (CBE) પોસ્ટ પર આધારિત અનેક પેપર સાથે.
ટિયર III: વર્ણનાત્મક પેપર (પેન અને પેપર મોડ).
ટિયર IV: કુશળતા કસોટી/પ્રાવિણ્ય કસોટી/દસ્તાવેજ ચકાસણી.

SSC CGL 2024 ટિયર I પરીક્ષામાં કયા વિષયો આવરી લેવામાં આવે છે?

સામાન્ય બુદ્ધિમત્તા અને વિચારશીલતા
સામાન્ય જાગૃતિ
માત્રાત્મક ક્ષમતા
અંગ્રેજી સમજૂતી

SSC CGL 2024 ની પરીક્ષામાં નકારાત્મક ગુણ છે?

હા, ટિયર I માં દરેક ખોટા જવાબ માટે 0.50 ગુણની નકારાત્મક ગુણવત્તા છે. ટિયર II માટે નકારાત્મક ગુણવત્તાનો પેટર્ન પેપર અનુસાર બદલાય છે.

હું SSC CGL 2024 માટે કેવી રીતે તૈયારી કરું?

પરીક્ષાની પદ્ધતિ અને પાઠ્યક્રમને સમજો.
અભ્યાસની યોજના બનાવો અને તેને અનુસરો.
પછલા વર્ષોના પ્રશ્નપત્રો અને મૉક ટેસ્ટ્સ સાથે અભ્યાસ કરો.
સમય વ્યવસ્થાપન અને સચોટતાનું ધ્યાન રાખો.

SSC CGL હેઠળ કયા નોકરીના પ્રોફાઇલ્સ છે?

કેટલાક લોકપ્રિય પોસ્ટ્સ નીચે મુજબ છે:
અસિસ્ટન્ટ સેકશન ઓફિસર (ASO)
ઇન્કમ ટેક્સના નિરીક્ષક
નિરીક્ષક (સેન્ટ્રલ એક્સાઇઝ)
નિરીક્ષક (પ્રિવેન્ટિવ ઓફિસર)
અસિસ્ટન્ટ એન્ફોર્સમેન્ટ ઓફિસર (AEO)
સબ ઇન્સ્પેક્ટર (CBI)
ડિવિઝનલ એકાઉન્ટન્ટ
જુનિયર સ્ટેટિસ્ટિકલ ઓફિસર (JSO)
ઓડિટર (CAG)
એકાઉન્ટન્ટ/જુનિયર એકાઉન્ટન્ટ
સિનિયર સચિવાલય સહાયક/અપર ડિવિઝન ક્લાર્ક્સ

SSC CGL પોસ્ટ્સ માટેના પગાર માળખું શું છે?

પગાર પોસ્ટ અને પે મેટ્રિક્સમાં લેવલ પર આધાર રાખે છે. આ રૂ. 25,000 થી રૂ. 1,50,000 પ્રતિ મહિને અંદાજે હોઈ શકે છે.

SSC CGL 2024 માટેની પસંદગી પ્રક્રિયા શું છે?

ટિયર I: પ્રારંભિક સ્ક્રીનિંગ.
ટિયર II: ઉચ્ચ સ્તરનું પરીક્ષણ.
ટિયર III: લેખન કુશળતા ચકાસવા માટે વર્ણનાત્મક પરીક્ષા.
ટિયર IV: નિપુણતા કસોટી જેમ કે ડેટા એન્ટ્રી સ્કિલ ટેસ્ટ (DEST) અને કોમ્પ્યુટર પ્રોફિશેન્સી ટેસ્ટ (CPT), અથવા દસ્તાવેજ ચકાસણી, જે ચોક્કસ પોસ્ટ્સ માટે જરૂરી છે.

હું SSC CGL 2024 માટે એડમિટ કાર્ડ કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરી શકું?

એડમિટ કાર્ડ પરીક્ષાના થોડા અઠવાડિયા પહેલાં SSC ની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર ડાઉનલોડ માટે ઉપલબ્ધ થશે. ઉમેદવારોને તેમનાં નોંધણી વિગતો સાથે લૉગ ઇન કરવું પડશે જેથી કરીને તેઓ તેમનું એડમિટ કાર્ડ ઍક્સેસ અને પ્રિન્ટ કરી શકે.

SSC CGL માટેની કટ-ઓફ માર્ક્સ શું છે?

કટ-ઓફ માર્ક્સ દર વર્ષે બદલાય છે અને તે ઉમેદવારોની સંખ્યા, પરીક્ષાની કઠિનતા સ્તર અને ખાલી જગ્યા પર આધાર રાખે છે. SSC પરિણામ સાથે કટ-ઓફ માર્ક્સ જાહેર કરે છે.

હું SSC CGL 2024 પરિણામ કેવી રીતે તપાસી શકું?

પરિણામ SSC ની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર પ્રકાશિત કરવામાં આવશે. ઉમેદવારો તેમનાં ક્રેડિન્શિયલ્સ સાથે લૉગ ઇન કરીને તેમના પરિણામો તપાસી શકે છે.

SSC CGL દસ્તાવેજ ચકાસણી માટે કયા દસ્તાવેજોની જરૂર છે?

શૈક્ષણિક પ્રમાણપત્રો અને માર્ક શીટ્સ
જાતિ/કેટેગરી પ્રમાણપત્ર (જો લાગુ પડે)
જન્મ તારીખ પુરાવો
ફોટો ID પુરાવો
SSC CGL અરજી ફોર્મ અને એડમિટ કાર્ડ
અનુભવ પ્રમાણપત્રો (જો લાગુ પડે)

SSC CGL અરજી સબમિટ કર્યા પછી હું મારા પરીક્ષા કેન્દ્રને બદલી શકું?

અરજી સબમિટ કર્યા પછી, ઉમેદવાર દ્વારા પસંદ કરેલું પરીક્ષા કેન્દ્ર સામાન્ય રીતે અંતિમ હોય છે અને તેને બદલવા માટે માન્ય નથી. પરીક્ષા કેન્દ્ર પસંદ કરતી વખતે કાળજી રાખવી સલાહપ્રદ છે.

SSC CGL માં કારકિર્દીના તકો અને બઢતીની તકો શું છે?

SSC CGL ઉત્તમ કારકિર્દી વૃદ્ધિ સાથે આવે છે જેમાં પ્રદર્શન અને અનુભવના આધારે નિયમિત બઢતી હોય છે. કર્મચારીઓ ડિરેક્ટર, અંડર સેક્રેટરી અને સરકારની હાઇઅરાર્કીમાં વધુ ઊંચી પોસ્ટ્સ પર પહોંચે છે.

Leave a Comment