GSSSB Recruitment 2024: ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ ભરતી: એકાઉન્ટન્ટ અને સબ એકાઉન્ટન્ટ કોલ લેટર અંગે જાહેરાત

GSSSB Recruitment 2024 : ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળે એકાઉન્ટન્ટ અને સબ એકાઉન્ટન્ટ માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે.

GSSSB Recruitment 2024 :

GSSSB એકાઉન્ટન્ટ અને સબ એકાઉન્ટન્ટની ભરતી માટે નીચે આપેલી અન્ય વિગતો જેમ કેનોકરીની વિગતો, વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને કેવી રીતે અરજી કરવી વગેરે વિશે જાણો

GSSSB Recruitment 2024 ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ એકાઉન્ટન્ટ અને સબ એકાઉન્ટન્ટ કોલ લેટર અંગે જાહેરાત,

GSSSB Recruitment 2024; નોકરીની વિગતો:

 • સબ એકાઉન્ટન્ટ/ સબ ઓડિટર, વર્ગ-III: 116 જગ્યાઓ
 • એકાઉન્ટન્ટ, ઓડિટર/ પેટા ટ્રેઝરી ઓફિસર/ સુપરિન્ટેન્ડન્ટ, વર્ગ-3: 150 જગ્યાઓ

GSSSB Recruitment 2024; વય મર્યાદા:

 • ઉંમર મર્યાદા: 20 વર્ષથી 35 વર્ષ

શૈક્ષણિક લાયકાત, GSSSB Recruitment 2024:

 • બેચલર ઓફ બિઝનેસ એડમિનિસ્ટ્રેશન અથવા કોમ્પ્યુટર એપ્લિકેશન સ્નાતક અથવા બેચલર ઓફ કોમર્સ અથવા બેચલર ઓફ સાયન્સ (ગણિત/આંકડાશાસ્ત્ર) અથવા બેચલર ઓફ આર્ટસ (આંકડા/અર્થશાસ્ત્ર/ગણિત) ની ડિગ્રી કોઈપણ યુનિવર્સિટીઓ અથવા સંસ્થાઓ દ્વારા અથવા તે હેઠળ સ્થાપિત અથવા સમાવિષ્ટ છે. ભારતમાં કેન્દ્રીય અથવા રાજ્ય વિધાનસભા અથવા યુનિવર્સિટી ગ્રાન્ટ કમિશન એક્ટ, 1956 ની કલમ 3 હેઠળ યુનિવર્સિટી તરીકે માન્યતા પ્રાપ્ત અથવા જાહેર કરાયેલી અન્ય કોઈપણ શૈક્ષણિક સંસ્થા; અથવા સરકાર દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત સમકક્ષ લાયકાત ધરાવે છે.
 • બી.એસસી. (CA & IT) અથવા M.Sc. (CA & IT) ના ડીગ્રી ધારકો આ જગ્યા માટે લાયક ગણવામા આવેલ નથી.
 • માત્ર ગુજરાતી અને હિન્દી બંને ભાષાનું પ્રદાન કરતું જ્ઞાન ધરાવતો જોવા મળશે.
 • ગુજરાતી મુલ્કી સેવા વર્ગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) નિયમો, ૧૯૬૭માં ઠરાવ્યા પ્રમાણે કોમ્પ્યુટરના ઉપયોગની પાયાની જાણકારી ધરાવતો જોઈશે.
 • શૈક્ષણિક લાયકાતની વિગતો માટે કૃપા કરીને અધિકૃત સૂચના વાંચો.

વધુ વાંચો

Ahmedabad Municipal Corporation bharti 2024 : અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા ભરતી 2024; 731 કુલ જગ્યા

DHS Kheda Recruitment 2024 : DHS ખેડા ભરતીની જાહેરાત; મેડીકલ ઓફિસર અને અન્ય જગ્યાઓ

GSSSB ભરતી 2024 અંંગેની મહત્વપુર્ણ તારીખ

 • ઓનલાઇન અરજી શરૂ તા: 15-02-2024, બપોરે 02:00 કલાકે
 • અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 01-03-2024, રાત્રે 11:59 કલાકે.

GSSSB ભરતી 2024 – અરજી ફી:

 • પ્રાથમિક પરીક્ષા બિન અનામત કેટેગરી માટે રૂ. ૫૦૦/- અને અનામત વર્ગ માટે રૂ. ૪૦૦/-
 • મુખ્ય પરીક્ષા બિન અનામત કેટેગરી માટે રૂ. ૫૦૦/- અને અનામત વર્ગ માટે રૂ. ૪૦૦/-

1 thought on “GSSSB Recruitment 2024: ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ ભરતી: એકાઉન્ટન્ટ અને સબ એકાઉન્ટન્ટ કોલ લેટર અંગે જાહેરાત”

Leave a Comment